EVDE TEDAVİ

EVDE HASTA BAKIMI VE HEMŞİRE DESTEĞİ

EVDE HASTA BAKIMI VE HEMŞİRE DESTEĞİ

EVİNİZE HEMŞİRELİK HİZMETİ;

Hastamızın ve yakınlarının özel hemşirelik ve bakım destek personeli talepleri supervisor hemşire ve Evde Sağlık Hekimi tarafından ön tanılaması (değerlendirmesi) yapılır. Değerlendirme sonucuna göre deneyimli hemşire ataması yapılarak hizmet süreci başlatılır. Bu hizmette hemşirelerimiz 12 saat veya 24 saat olarak birebir hasta bakım ve takibinde bulunurlar. Hasta verileri merkezi bilgi sistemlerine aktarılarak kayıt altına alınır.


Hizmet süresinde hastamız haftalık olarak Evde Sağlık Süpervisoru ve Evde Sağlık Hekimi tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilerek hasta ve çalışanların ihtiyaç ve memnuniyetleri belirlenir.


Evde Hemşirelik Hizmetlerinin Avantajları

 • Hastalara özerkliklerini ve kendiliklerini koruma olanağı vererek insanların yaşadıkları ortamda daha mutlu olmalarını sağlamaktadır.
 • Evde bakım hizmetleri hastalara elde edebilecekleri özgürlük düzeyinin en yükseğine izin vermektedir.
 • Hastaların çevreyle olan iletişimleri onların daha hızlı iyileşmelerini sağlamaktadır.
 • Hastanın hastanede hasta rolünü oynadığı ve burolü oynamasının iyileşmeyi geciktirdiğine inanılmaktadır.
 • Hastane hizmetlerinden daha etkilidir ve daha ekonomiktir.
 • Evde sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
 • Evde bakım hizmetleri uygunsuz hastane yatışlarını azaltmaktadır. Hastaneye başvurularda, hastanede kalış süresinde ve hastane infeksiyonlarında azalma olmaktadır.


Kısa Süreli Evde Bakım Hizmetleri

Bu hizmetlerin temel hedefi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon gibi bireyin en kısa sürede kendi kendine yetebilecek duruma gelmesini sağlayacak hizmetlerin bireyin evinde sağlanmasıdır. Bu hizmetler birey merkezli olup, yeniden sağlığına kavuşması, sağlık düzeyinin yükseltilmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ailesi ve kendisine sağlık sorunlarıyla baş edebileceği temel becerilerin kazandırılmasını sağlayacak birçok disiplini kapsayan hizmetlerle bir bütünlük içinde verlmektedir.


Kısa süreli evde bakım;

 • Hekimlik, hemşirelik hizmetleri,
 • Meşguliyet tedavisi,
 • Ayak bakımı,
 • Fizik tedavi,
 • Beslenme ve sosyal hizmetlerin verilmesini içermektedir.

Örneğin, ameliyat sonrası bakım, cerrahi kaynaklı yara bakımı, solunum tedavisi, fiziksel ve meşguliyet tedavisi, konuşma, dil gelişimi tedavisi, hasta ve bakım verenin eğitimi, damar içi ve beslenme tedavisi ile enjeksiyon uygulamaları vb. gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.


Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri

Uzun süreli evde bakım hizmetlerinin hedefi, bakım hizmetlerine sürekli olarak gereksinim duyan kronik hastalar, yaşlılar ve özürlülerin sağlığını korumak, bakıma muhtaçlık derecesinin daha da artmasını önlemek, hastalık ve özürlülüğün ortadan kaldırılamadığı durumlarda olabildiğince bağımsız yaşamayı sağlayacak eğitim ve beceriler kazandırmak ve profesyonel anlamda kaliteli bakım hizmetleri sunmaktır.

Bakıma muhtaçlık, günlük yaşam aktiviteleri ve yardımcı yaşam aktivitelerinden en az birini yardımsız yerine getirememe durumudur. Bu sayılan fonksiyonları yerine getirmede zorluk çekme ve bilişsel yetersizlik, zorunlu gözetim altında tutulma gereksinimi, bakım hizmetlerinden yararlanma koşulu olarak birçok ülkede kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde yaşa bağlı oluşabilecek sağlık ve bakım sorunlarından dolayı bakıma muhtaç olanlar da kapsam içine alınmıştır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

"Medikal Point tedavide en doğru yön"

service

EVDE TEDAVİ

Hastalık veya ameliyat sonrası iyileşme dönemini evde geçirmek isteyenler, evlerinden ayrılmadan tedavisini en iyi şekilde tamamlamak isteyenler; Arayın gelelim !

service

HEMŞİRELİK ve TEDAVİ

Medicalpoint hastaneyi evinize taşır! evde sonda takma, evde serum takma, evde pansuman, yara bakımı, tüm evde acil durumlar tedavileri için 24 saat acil çağrı hattından destek sunar.

service

HASTANE HİZMETLERİ

Bir çok sağlık hizmeti nin sadece hastanelerde alınabileceği yönünde yaygın bir kanaat olmasına rağmen hastaneye gitme zorluğu yaşayan hastalarımız için bu hizmetlerin çoğunu eve taşımak mümkündür.